DPF Čišćenje

Za čišćenje DPF filtera koristimo najsavremeniju i najefikasniju mašinu Južnokorejskog proizvođača DPFC-500 i originalno sredstvo za čišćenje ProCleaner koje ne može ošteti DPF filter.

ZAKAŽITE DPF ČIŠĆENJE:    063 719 46 56

Vršimo demontažu-montažu i čišćenje DPF filtera svih putnihčkih vozila, autobusa, kamiona i građevinskih mašina koje se koriste u Srbiji. Nakon procesa čišćenja DPF filter je potpuno čist (preko 98%), o izvršenom čišćenju vam dajemo potvrdu sa vrednostima pre i posle čišćenja.

Vaš DPF filter nam možete dostaviti ili zakažite termin u našem servisu za vaše vozilo pa će naši serviseri izvršiti demontažu i montažu DPF filtera nakon procesa čišćenja. Ukoliko vaše vozilo dovezete u OtoGas servis, vršimo proveru izduvnih gasova pre i posle procesa čišćenja DPF filtera. Dijagnostičkim uredjajem vršimo proveru i ukoliko je potrebno brišemo greške vezane za DPF snimljene u motornom kompjuteru.

Proces čišćenja DPF filtera obavljamo u šest faza:

  1. Provera stepena zaprljanosti DPF filtera i da li DPF ima oštećenja
  2. Po potrebi se vrši spoljašnje čišćenje DPF filtera peskiranjem
  3. Hemijska faza sa ProCleaner sredstvom za čišćenje + Hidrodinamičko čišćenje za vrlo zaprljane DPF filtere
  4. Faza čišćenja DPFC-500 mašinom – komprimovanim vazduhom i ProCleaner
  5. Sušenje DPF filtera vrelim vazduhom
  6. Kontrola DPF filtera nakon procesa čišćenja uz izdavanje potvrde

1. Provera DPF filtera pre čišćenja

Pre procesa čišćenja vrši se provera da li je unutrašnjpst DPF filtera fizički oštećena i da li je prihvatljiv za čišćenje. Provera se vrši specijalizovanom kamerom sa mogućnošću dostavljanja snimka vlasniku vozila ili servisu koji je poslao filter na čišćenje. Proverava se i stepen zaprljanosti filtera merenjem propusnosti filtera meračem diferencijalnog pritiska i dostavlja se izveštaj o stepenu zaprljanosti DPF filtera.

2. Spoljašnje čišćenje DPF filtera

Pre otpočinjanja procesa unutrašnjeg čišćenja DPF filtera, ukoliko želite vršimo i spoljašnje čišćenja DPF filtera kako bi se skinule sve naslage nastale usled visoke temperature i korozije. Koristi se specijalna mašina koja peskiranjem čisti spoljašnost DPF Filtera.

3. Hemijska faza sa ProCleaner sredstom za čišćenje DPF filtera

U zavisnost od stepena zaprljanosti DPF filtera odvija se sa ili bez upotrebe Hidrodinamičkog čišćenja. Ovo je po proceduri Južnokorejskog proizvođača priprema DPF Filtera za proces automatskog čišćenja na mašini DPFC-500. Ova faza je posebno važna u slučaju izuzetno zaprljanih DPF filtera.

4. Faza čišćenja DPFC-500 mašinom – komprimovanim vazduhom i ProCleaner

Za glavni proces čišćenja se koristi najsavremenija i najefikasnija mašina za čišćenje DPF filtera Južnokorejskog proizvođača DPFC-500. Postupak čišćenja je potpuno atutomatizovan i garantuje bezbedno i potpuno čišćenje DPF filtera. Komprimovanim vazduhom i ProCleaner sredstvom za čišćenje DPFC-500 će vaš DPF filter očistiti potpuno.
kao dokaz nadležnim organima u Republici Srbiji da je DPF filter čist.

5.  Sušenje DPF filtera vrelim vazduhom

Ovo je jako značajan deo procesa čišćenja DPF filtera, kako bi iz filtera bila u potpunosti odstranjena vlaga prouzrokovana samim čišćenjem i takav filter motorni računar prepoznaje kao nov.

6. Kontrola DPF filtera nakon procesa čišćenja uz izdavanje potvrde

Nakon procesa čišćenja specijalnom kamerom se vrši pregled očišćene unutrašnjosti filtera a vrši se i merenje propusnosti DPF filtera meračem diferencijalnog pritiska. Dostavlja vam se izveštaj o čišćenju DPF filtera. Napominjemo da se izveštaj ne može koristiti

ProCleaner sredstvo za čišćenje potpuno čisti DPF filter bez oštećenja

Koristimo ProCleaner sredstvo za čišćenje DPF filtera preporučeno od Južnokorejskog proizvođača DPFC-500. ProCleaner za čišćenje DPF filtera svojim karakteristikama zadovoljava sve neophodne pretpostavke koje omogućavaju potpunu razgradnju prljavštine bez bojazni za štetu po životnu sredinu i sam DPF filter, odnosno sredstvo zadovoljava tri najznačajnija kriterijuma:

o Efikasno rastvaranje zaostale čađi i pepela u DPF filteru
o Neinvazivno je za strukturu samog DPF filtera i ne može napraviti nikakve štete s obzirom da se radi o alkalnoj hemikaliji
o Nije toksično, što znači da je sa ekološkog aspekta, kao biorazgradivo, u skladu sa svim normama zaštite životne sredine

Kako da nam dostavite DPF filter?

DPF filter možete skinuti kod vašeg servisera i dostaviti nam kurirskom službom, ukoliko ste nam unapred najavili dostavu uglavnom istog dan završavamo proces čišćenja i šaljemo vam očišćen DPF Filter sa izveštajem o čišćenju. Svakako možete zakazati termin i u našem servisu i dovesti vaše vozilo, u tom slučaju možemo izvršiti i merenje izduvnih gasova pre i nakon procesa čišćenja DPF filtera.

Za servisere koji žele sa nama da saradjuju specijalne pogodnosti

Nudimo specijalne pogodnosti za sve servisere koji žele DPF filtere svojih klijenata da čiste najsavremenijom mašinom DPFC-500 u našem servisu. U zavisnosti u koje doba dana nam dostavite DPF filter (lično ili brzom poštom) u mogućnosti smo da istog dana izvršimo čišćenje i vratimo vam očišćen DPF filter sa izveštajem. Kontaktirajte nas za više informacija o svim pogodnostima koje nudimo serviserima za čišćenje DPF filtera.

Nemojte DPF filter sami čistiti ili sa neadekvatnom opremom i sredstvom za čišćenje

Nikako nemojte DPF filter samostalno čistiti ili sa neadekvatnom opremom i sredstvom za čišćenje. DPF filter se tokom procesa čišćenja može vrlo lako ošteti ukoliko se nestručno sa njim rukuje, ukoliko se koriste nesertifikovane mašine ili neodgovarajuće sredstvo za čišćenje. Čišćenje DPF Filtera je daleko jeftinije od nabavke novog DPF filtera i ukoliko vaš filter u procesu čišćenja oštetite on više neće moći da se koristi i imaćete daleko veće troškove zbog nabavke novog DPF filtera.
Jedina metoda čišćenja DPF filtera je korišćenjem uređaja posebno napravljenim za ovu namenu. Sve druge varijante, kao što je korišćenje raznih hemijskih sredstava (kiselina, sredstava za čišćenje odvoda i peći), ili pumpi sa visokim pritiskom ili pokušaji spaljivanja neće dovoljno dobro očistiti filter i mogu ga trajno oštetiti.

Otogas vrši i čišćenje drugih filtera

DPF / FAP / GPF / SCR / CAT / Euro 4, 5, 6 sve su ovo filteri čvrstih čestica slične namene sa različitim nazivima

Čistimo  filtere krutih čestica svih modela vozila koja se mogu naći u Srbiji, ukoliko želite da očistite neki drugi filter kontaktirajte nas za više informacija.

 

Šta su DPF filteri?

DPF filter, iako propušta agresivne izduvne gasove i izložen je visokim temperaturama,  je jako nežan i osstljiv na nepredviđene mehaničke i hemijske tretmane DPF filter je neizostavni deo svih automobila pogonjenih dizel gorivom i velikog broja, novijih, automobila pogonjenih benzinom.

Čemu služi DPF filter?

Uloga DPF filtera je da smanji emisiju štetnih izduvnih gasova i izbacivanje krutih čestica koje su produkt sagorevanja u atmosferu.